Možnost provedení revize komínu či hromostvodu

05.11.2018 20:48

Na 8. 12. 2018 byl pozván do obce kominík pro kontrolu kouřovodů. Zárověň je možnost provést kontrolu bleskosvodů.

V případě zájmů o revizi komína či hromosvodu prosím zašlete e-mail (obec.chystovice@seznam.cz) nebo mě kontaktujte telefonicky

(+420 724 945 894, postačí SMS)

 

Jan Hunal

starosta obce Chýstovice