Návrh závěrečného účtu obce Chýstovice - r. 2017

03.05.2018 10:23

návrh závěrečný účet obce Chýstovice r.2017.doc (35328)

výkaz k z. ú. 2017.pdf (4303198)

vykaz k navrhu z. ú. 3. 5. 18.pdf (7204646)

výkaz zisku a ztráty.pdf (1248117)

rozvaha.pdf (2040764)