Oznámení o jmenování zapisovatele okrskové volební komise - Prezidentské volby 218

03.12.2017 17:55

Jmenování zapisovatele - Prezidentské volby 2018.jpeg (249242)