oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 ZÚR pro společné jednání a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

30.06.2018 08:32

588250620_1_Veřejná_vyhláška_A4ZUR_obce.pdf (549719)