Oznámení o zvěřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 2 - DSO SOMPO

18.11.2019 09:58

Rozpočtové opatření č.2 schválené dne 31.10.2019, zveřejněno svazkem obcí 12.11.2019, uveřejněno
v elektronické podobě na https://www.sompo-dso.cz/ , možno nahlédnout do jeho listinné podoby je na
Měú Černovice, Mariánské náměstí 718, 394 94 Černovice , kancelář starosty.