Pozvána na schůzi obecního zastupitelstva

21.11.2014 08:41

Zveme na  schůzi obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 29.11.2014 od 19.00 hod.

 
Program:
 
1. Rozpočtové opatření
2. IT technika a vybabení obecního úřadu
3. Diskuse
4. Závěr