Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva

05.06.2014 20:36

Zveme na schůzi obecního zastupitelstva, která se bude konat 12.6.2014.

Program:

-schválení zprávy o hospodaření obce za rok 2013

-schválení závěrečného účtu obce za rok 2013

-schválení smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 

-diskuse

-závěr