Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva

18.03.2015 16:47

Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 28.3.2015

 

Program:

 

1. Schválení obecního rozpočtu na rok 2015.

2. Schválení cenových návrhů na opravu kapličky.

3. Nákup státních pozemků v Jedlině.

4. Diskuse.

5. Závěr.