Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva

10.05.2015 07:30
Zveme na schůzi obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 22.5.2015.
 
Program:
 
1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015.
2. Schválení návrhu závěrečného účtu.
3. Diskuse.
4. Závěr.