Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva

08.10.2015 07:50

Zveme na schůzi obecního zastupitelstva, které se bude konat dne 23.10.2015.

Program:
 
1. Schválení obecně závazných vyhlášek.
2. Stanovení cenové nabídky na nákup parcel č.1434/7 a 1464/3.
3. Diskuse.
4. Závěr.