Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva

15.09.2017 18:59

Zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat dne 22. 9. 2017 v 19:00 v zasedací místnosti obecního úřadu.

 

Program:
Zahájení
Jmenování zapisovatele
Zvolení ověřovatelů zápisu
Doplnění programu schůze
Kontrola zápisu z minulé schůze
Rozpočtové opatření
Práva účetní
Kontrolní a finanční výbor
Inventurní komise
Parlamentní volby 2017
Diskuze
Usnesení
Závěr
 
V Chýstovicích 15. 9. 2017
Bc. Jan Hunal - starosta obce