Veřejná vyhláška - Oznámení změny termínu konání opakovaného veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

17.04.2020 11:28

priloha_774407120_0_06_Veřejná_vyhláška_A4ZÚR - změna - obce.pdf (866446)