Regulace zástavby v obci

Z důvodu zachování charakteru a architektonické hodnoty obce Chýstovice a Jedlina byly stanoveny regulace zástavby viz níže